Se filmen där Miljödepartementet blir exildepartement.

Miljödepartementet arbetar med klimat- och miljöfrågor. Det handlar bland annat om att minska utsläppen av växthusgaser, skydda och bevara värdefull natur, stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten samt att ställa om till en giftfri cirkulär ekonomi. Sedan januari 2023 är vi ett departement i exil.

Aktuellt från Miljödepartementet i exil

First Aid Kit är Miljödepartementet

7 July 2023

First Aid Kit är Miljödepartementet under konsert i Globen 2023.

Christian Åslund / Miljödepartementet

Läs mer

Fler nyheter

  • {{ formatDate(post.date) }} • Artikel från Miljödepartementet i exil

Prioritera klimat och miljö

Genom att montera ner Sveriges klimat- och miljöpolitik riskerar Ulf Kristersson vår gemensamma framtid och den tydligaste symbolen för detta haveri är att miljödepartementet läggs ned.

Lägg Näringsdepartementet under Miljödepartementet!

Istället för att lägga ned miljödepartementet och göra det underställt näringsdepartementet måste regeringen se till att klimat- och miljöfrågor är det som sätter ramarna för alla politikområden, inte minst näringslivsfrågor!

Skriv under!

Usla besked från Tidöregeringen om klimat och miljö

Nej, Ebba Busch kan inte leda klimatarbetet.

I samband med att Greenpeace tog hand om Miljödepartementets skylt publicerade Aftonbladet vår debattartikel.

Aftonbladet Debatt